Tezgah Altı Yağ Ayırıcılar / Detay

Tezgah Altı Yağ Ayırıcılar

Atık su toplama sistemlerine karışan yağlar en son atık su arıtma aşamasına kadar geçtiği tüm hatlarda büyük çaplı sorunlara yol açar. 6” çapındaki atık su borularında 1” çapa kadar daralmalar gözlenmiştir. Tıkanma, kapasite düşmesinden dolayı kanalizasyon hatlarını zorlar, sık temizlik gerektirir. Ağır vakalarda tüm boru hattının tıkanmasından dolayı boru hattının belirli uzunluğunun komple değiştirilmesi dahi gereke- bilir. Yağlı atıklar, atık su arıtma tesislerinde de verimi düşürür, çünkü normal atık su arıtma işlemleri sırasın- da kullanılan bakteriler zarar görecektir. Ayrıca arıtma tesisleri pompalarında yağ tıkamasından kaynaklanan blokaj ve arızalar da gözlenmiştir. 
1. Bina atık su tesisatının tıkanmasını önlemek için,
2. Kanalizasyon hatlarının tıkanmasını önlemek ve su arıtma tesislerinin sağlıklı çalışmasını sağlamak için, 
3. Diğer tortularla karışan yağlı atıkların su yollarında ve toprakta çevre problemlerine yol açmasını önlemek için,
4. Temizlenmiş yağların geri kazanımını teşvik etmek için yağ ayırıcılara gerek vardır.

Oils that contaminate the waste water catchment systems cause serious problems in ali lines they flow through until the stage of waste water treatment. İt is observed that constrictions up to the diameter of 1” have occurred in the waste water pipes of diame- ter 6°. Due to the decrease of capacity, the blocking overstrains the sewage lines; therefore they should be frequently cleaned. İn case of extreme events, since the whole pipeline is blocked, its certain length may even need to be completely changed. Oily wastes also impair the efficiency of the waste water treatment facilities, because bacteria used during the normal waste water treatment processes shall be impaired. İn addition, blockings and obstructions caused by the oil clogging in the pumps of treatment facilities have been observed. Oil separators are necessary: 
1. to prevent blocking of waste water installations in buildings, 
2. to prevent blocking of sewage lines and enable the water treatment facilities to operate properly, 
3. to prevent oily wastes involved with other residues from causing any environmental problem in the water lines and soil.
4. to promote the regaining of cleaned oils.

Ürün Ölçüleri (mm)
KODDNLt/SnABCH1H2Yağ Hacmi
CY800500.25453554002502409
CY801700.565535540031028013