Mutfak Tipi Yağ Ayırıcılar / Detay

Mutfak Tipi Yağ Ayırıcılar

Katı atık ayırıcılar çeşitli atık su sistemlerinde katı parçacıkların tutulması ve çıkış suyundan ayrılması için tasarlanmıştır. Cihazlar Duracoat kaplı pik dö- küm, bronz, Asite Dayanıklı Kaplamalı (ARC) çelik ve paslanmaz çelik malzemelerden üretilmektedir, ayrıca her bir uygulamaya özel çeşitli özelliklerde elekler de sistemlere dahildir. 
1. Restoranlarda, yemek fabrikalarında, işyeri yemek- hanelerinde yemek hazırlamada yağ ayırıcıdan önce 
2. Genel yıkanma alanlarında duşlardan, lavabolar- dan sonra 
3. Kuaför - berber salonlarında 
4. Diş hekimleri ve ortopedi muayenehaneleri, alçı atölyelerinde
5. Değerli metallerin geri kazanımında
6. Balık pulları, sebze yıkama evyelerinde 
7. Genel kullanım ve ticari tip çamaşırhaneler, çama- şır yıkama fabrikalarında 
8. Çöp bekleme - toplama alanlarında katı atık ayırıcı kullanılmalıdır.

Solid waste separators are designed vvith the aim of retaining solid particles in the various vvater systems and draining them from the tail vvater. The Instru- ments are manufactured from the materials vvhich have such features as Duracoat coated, cast iron, Acid-Resistant Coated (ARC), steel and stainless. İn addition, systems include sieves in different features in each application. Solid waste separators should be used: LBefore oil separator vvhile preparing meals in resta- urants, meal factories and dining halis of vvorkplaces, 
2. After shovvers and lavatories in general bathing places,
3. İn coiffeurs and barbershops,
4. İn consulting rooms of dentists and orthopedists and plaster shops, 
5. İn regaining of valuable metals,
6. İn kitchen sinks for vvashing fish scales and vege- tables, 
7. İn public use and commercial type laundries and vvashing houses
8. İn vvaste holding - collecting areas

Ürün Ölçüleri (mm)
KODDNLt/SnABCH1H2Yağ Hacmi
CY 8101001115055070055050047
CY 81110021150700113097092080
CY 812100317007001130910810135
CY 813100422007001130910810160
CY 81412572700850143012301160350
CY 815150103450850143012301160500